Syftet med ditt företagslån

Tänk på att förklara lånesyftet.
Genom att förklara lånesyftet till låneutgivaren ökar du chansen att bli beviljad ett lån. [Foto: Shutterstock].

De flesta företagare känner till fördelarna med ett företagslån. De har oftast ett tydligt mål med vad de vill uppnå med sin finansiering. Vad som kanske inte alltid är lika självklart är hur mångfacetterat ett företagslån kan vara och vad som kan vara bra att tänka på när det kommer till själva lånesyftet. Det är lånesyftet som dikterar villkoren för hur en bör lägga upp sitt företagslån, vad en bör tänka på när det kommer till för- och nackdelar samt vilka kompletteringar och förberedelser som kan tänkas vara nödvändiga. Det är även viktigt att förstå att lånesyfte och mål med ett företagslån är förankrade men att de i praktiken är två olika enheter av ett gemensamt, affärsmässigt, beslut.

Om du, så som många andra företagare, har ett tydligt mål med ditt företagslån men känner att du gärna får en större insikt i vad som kan vara nödvändigt att tänka på när det kommer till lånesyfte så finns informationen tillgänglig här.

Expansion

Likviditet

Kassaflöde

Fakturor

Renovering