Företagslån för butik och e-handel

Kvinna som äger en butik.
Att öppna sin första butik kan vara spännande, men även utmanande. [Foto: Shutterstock].

Upplevs det att en bristande likviditet hindrar butikens fortsatta tillväxt? Då är du inte ensam.

Att driva en butik, vare sig det är fysiskt eller online, kommer med många utmaningar. Ofta är det en stor konkurrens och marknadsföring anses som särskilt viktigt. För många är det en dröm att driva eget och engagemanget gör så att man alltid tänker på hur det kan förbättras.

Att prioritera vilken del av företaget som bör vidareutvecklas är inte alltid lätt. Ska man investera i nya produkter, större lager eller utveckla en e-handelssida för sitt företag? Det finns många frågor som behöver få svar, och de flesta svaren realiseras med hjälp av ekonomiska investeringar.

För många butiker och e-handelsverksamheter finns det en solid plan för hur omsättningen kan öka men de interna resurserna räcker inte alltid till. Det är vanligt att ett företagslån är lösningen på just den typen av problem. Idag har företagslån ofta tydliga och transparenta villkor och utbetalningen sker ofta snabbt. Jämfört med mer traditionella företagslån från banker så finns det nu en möjlighet att få önskad likviditet när verksamheten behöver det som mest.

Vad är det vanligaste lånesyftet för en butik eller e-handel?

Det finns många olika situationer för en butik då ett företagslån kan vara aktuellt. Men några orsaker är vanliga än andra.

Att en vital maskin går sönder kan vara förödande för en verksamhet. Om butiken exempelvis inte längre kan ta betalt på grund av att kassan inte fungerar så pausas kassaflödets intäkter. Därför är renovering av olika typer av maskiner ett vanligt lånesyfte.

Ifall något oförutsett sker på marknaden så kan det bli stora problem i kassaflödet. Ett exempel är den oväntade utvecklingen 2020 som gjort att många kassaflödesanalyser varit tvungna att revideras till det sämre. Ibland är det på en sådan nivå att extern likviditetsförstärkning behövs för att täcka upp för perioden. Läs mer om hur man kan tänka och arbeta kring kassaflödesanalyser här.

Vissa butiker och e-handelsplattformar hanterar större orders där betalning sker efter leverans. Ofta så är verksamhetens kunder sena med inbetalningar och i vissa fall sker de inte alls. Dessa situationer leder då vanligen till att verksamheten tar ett smidigt företagslån för att täcka upp – annars kanske inte nästa order går att leverera. Läs mer om hur dina kundrelationer och dess fakturainbetalningar kan förbättras på vår hemsida.