Transportbranschen

Nå längre sträckor med OPR-Företagslån Flex

OPR-Företagslån Flex är en företagskredit för både små som stora transportbolag. Med företagskrediten säkerställer du att du alltid är beredd vid akuta behov eller vid tider av extra likviditet.

Företagskredit Flex – För flexibla transportbolag

Flexibel finansieringslösning för ditt företags behov

OPR-Företagslån Flex är en företagskredit för både små som stora företag. OPR-Företagslån Flex erbjuder en fortlöpande kredit på upp till 200 000 kronor som du kan nyttja vid behov. Du kan ta ut hela beloppet på en gång eller mindre summor beroende på vad som passar dig. Du betalar ränta endast för den utnyttjade krediten och återbetalningen sker månatligen. Läs mer om prissättningen här.

Bock

Upp till 200 000 kronor

Bock

Inga start- eller kontoavgifter

Bock

Uttag via onlineportal

Bock

Betala för det du nyttjar

Välj det belopp som ska tas ut

{{minVal}}
{{maxVal}}
Ta ut
kronor,
du betalar
kr varje månad*
Företagskredit

Vägen till framgång för transportbolag

Småföretagare inom transportbranschen spelar en viktig roll i Sveriges ekonomi genom att möjliggöra rörlighet av varor och personer. Men dessa företagare möter ständigt nya utmaningar på grund av tekniska framsteg, ekonomiska förändringar och miljökrav. Inflationen har inneburit högre kostnader för transportbolagen, däribland ökade drivmedelskostnader, dyrare fordon och reparationer är några av många ökade kostnader som har drabbat transportbranschen de senaste åren. Inflationen i landet har även inneburit lägre konsumtion i landet, vilket drabbar transportbolagen ännu mer. Vid perioder av lägre efterfrågan kan företag drabbas av likviditetsbrist. OPR-Företagslåns företagskredit är för bolag som har ojämn likviditet och behöver balansera det med extern finansiering.

OPR-Företagslån erbjuder en företagskredit för både små som stora transportbolag. OPR-Företagslån Flex erbjuder en fortlöpande kredit på upp till 200 000 kronor som du kan nyttja vid behov. Du kan ta ut hela beloppet på en gång eller mindre summor beroende på vad som passar dig. Du betalar endast för den utnyttjade krediten och återbetalningen sker månatligen.

Företagskredit i fyra steg

Dator
  1. 1. Ansök om kredit Ansök om kredit på vår hemsida och få besked inom 24 timmar.
  2. 2. Acceptera erbjudandet
    Acceptera erbjudandet och få en kreditlimit på upp till 200 000 kronor
  3. 3. Gör uttag
    Gör uttag snabbt och enkelt via onlineportalen.
  4. 4. Återbetala flexibelt
    Betala allt på en gång eller i delbetalningar, allt för att vara så flexibelt för dig som möjligt.
Transport man och kvinna.

Vem kan ansöka om företagskredit?

Ett svenskt företag som är registrerat i bolagsverket kan ansöka om OPR-Företagslån Flex. Kreditbeslutet grundar sig alltid på en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation och framtida betalningsförmåga. Vi använder oss av Creditsafe och Kreditz som stöd för kreditbesluten.

Du kan göra en ansökan om du har namnteckningsrätt i företaget antingen ensam eller tillsammans med andra. För att får en beviljad kredit krävs proprieborgen. Sökanden är även borgensman för företagskrediten, så även sökanden måste vara kreditvärdig.

Utöver dina kontaktuppgifter ska du även ange företagets organisationsnummer, en uppskattning av den månatliga omsättningen och ett kontonummer till vilket lånet överförs. Allt detta sköts digitalt för att underlätta för dig som kund.

Frågor & svar

Vem kan ansöka om OPR-Företagslån Flex?

OPR-Företagslån Flex kan sökas av en person som har firmatäckningsrätt antingen ensam eller tillsammans med någon annan person i företaget som ansöker om krediten. Krediten söks av och beviljas till företaget.

Vilka slags bolag beviljar ni OPR-Företagslån Flex?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Hur snabbt beviljas OPR-Företagslån Flex?

Vi behandlar ansökningar vardagar kl. 08:00-16:00. Vi meddelar kreditbeslutet redan samma dag för ansökningar som tas emot före kl. 14:00 och vi skickar kreditbeslutet och låneavtalet för undertecknande till din e-postadress. När du har godkänt låneavtalet kan du nyttja krediten och kan göra uttag inom ramen för din kreditgräns. Om en ansökan om uttag görs innan kl 12:00 så utbetalas pengarna samma bankdag.

Hur ansöker man om OPR-Företagslån Flex?

Den första personen som har firmateckningsrätt ansöker om flexkrediten och fyller i de uppgifter som krävs för kreditansökan. Om vi behöver den andra firmatecknarens godkännande, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk via vilken den andra firmatecknaren kan godkänna och skriva under kreditansökan. Observera att detta endast gäller för aktie- och handelsbolag då enskilda firmor och kommanditbolag endast kräver underskrift från en person.

Vad krävs för att ansöka om OPR-Företagslån Flex?

Förutsättningen för att få OPR-Företagslån Flex är att företagets ansvariga person går i proprieborgen. Sökanden är även borgensman för krediten, så sökanden måste vara kreditvärdig. Inga andra säkerheter krävs för ansökan.

Kan jag som existerande Flex kund ansöka om kredithöjning?

Ja, du kan som kund hos oss alltid ansöka om att få din kreditlimit höjd. Detta gör du enklast genom att gå in på mina sidor och begära kredithöjning. Du kan även mejla oss på flex.kundservice@opr-foretagslan.se. I mejlet anger du ärendet ”kredithöjning”, organisationsnummer samt önskad ny kreditgräns på upp till 200 000 kronor. Du kan självklart även ringa vår kundservice med samma begäran.

Uttag och användning av företagskrediten

Hur avbetalas krediten OPR-Företagslån Flex?

Fakturan skickas en gång per månad cirka två veckor före förfallodagen, som alltid är den 28:e varje månad. På fakturan har vi samlat föregående månads transaktioner för OPR-Företagslån Flex och eventuellt restbelopp från föregående faktura. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller i delar. På det återstående kapitalet räknas en månadsränta om 5 procent. Om du vill slutbetala så måste du be om den aktuella slutsumman som ska återbetalas från OPR-Företagslån Flex kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet.

Vad är det minsta beloppet jag kan betala på min faktura?

Om du betalar fakturan i delar är den månatliga minsta amorteringen 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor.

Vilka avgifter tas ut för OPR-Företagslån Flex?

Själva kreditavtalet är avgiftsfritt. Krediten har inga fasta års- eller månadsavgifter, utan du betalar endast för dina uttag.

Kan jag återbetala krediten före förfallodatumet?

Om du vill kan du återbetala krediten före förfallodatumet. Du kan kontrollera det aktuella beloppet som ska återbetalas via vår kundservice på telefon 08-501 006 60 (vardagar kl. 08:00–16:00) eller via e-post (vardagar kl. 08:00–16:00) på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se