Byggbransch

Bygg framtiden för ditt bolag med OPR-Företagslån

OPR-Företagslån Flex är en företagskredit för både små som stora företag. Med företagskrediten säkerställer du att du alltid är beredd vid akuta behov eller vid tider av extra likviditet.

Företagskredit

Byggbranschens företag

Byggbranschen är en av de mest betydande och dynamiska sektorerna i ekonomin. Faktum är att byggbranschen står för 11 procent av Sveriges BNP. Den har under däremot stått inför betydande utmaningar på grund av den globala inflationen. Inflationen har lett till ökade materialkostnader, vilket påverkar projektets lönsamhet och konkurrenskraft. De ökade kostnaderna har lett till en minskning av efterfrågan, vilket syns i antalet bostadsbygganden, som lär minska tämligen markant i jämförelse med tidigare år.

Byggföretag som behöver finansiering för att hantera ökade kostnader kan stöta på problem när de vänder sig till traditionella banker. Banker har ofta strikta kreditkrav och en långsam ansökningsprocess, vilket kan vara problematiskt för företag som behöver snabb finansiering. Dessutom kan höga räntor och avgifter försvåra återbetalningen av lånet, vilket ytterligare förvärrar företagets ekonomiska situation.

Den minskade lönsamheten ökar behovet av finansiering för många byggföretagare i byggbranschen. OPR-Företagslån hjälper företag i behov av finansiering med en löpande företagskredit på upp till 200 000 kronor. Krediten kostar ingenting i konto- eller startavgifter. Krediten har många användningsområden, den kan användas allt från som en investering i material eller som ett bygglån. OPR-Företagslån erbjuder en snabb och enkel onlineansökan, vilket innebär att byggföretag kan få tillgång till finansiering inom kort tid.

Vad är OPR-Företagslåns företagskredit?

OPR-Företagslån erbjuder en företagskredit för både små som stora företag. OPR-Företagslån Flex erbjuder en fortlöpande kredit på upp till 200 000 kronor som du kan nyttja vid behov. Du kan ta ut hela beloppet på en gång eller mindre summor beroende på vad som passar dig. Du betalar endast för den utnyttjade krediten och återbetalningen sker månatligen.

Företagskrediten kostar ingenting under tiden den inte används och du betalar därmed endast när krediten nyttjas. Du kan göra uttag så ofta du behöver inom ramen för din kreditgräns. Ett uttag går snabbast genom onlineportalen, det går även att kontakta kundtjänst via e-post där du anger önskat belopp samt organisationsnummer. Det minsta uttaget är 5 000 kronor. För uttagen debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent, som du betalar på nästa månadsfaktura.

Välj en återbetalningsmetod för OPR-Företagslån Flex som passar ditt företags aktuella situation. Du kan betala ett månatligt minimibelopp som är 4 procent av det uttagna lånekapitalet (dock minst 2 000 kronor). Dessutom betalar du ränta och uttagsavgifter för företagskrediten. Vid behov kan du betala tillbaka hela den uttagna krediten på en gång eller göra en inbetalning som är större än minimibeloppet. Läs mer om priserna för OPR-Företagslån Flex.

Bygg

Företagskredit i fyra steg

Kvinna bryggbransch
  1. 1. Ansök om kredit Ansök om kredit på vår hemsida och få besked inom 24 timmar.
  2. 2. Acceptera erbjudandet
    Acceptera erbjudandet och få en kreditlimit på upp till 200 000 kronor
  3. 3. Gör uttag
    Gör uttag enkelt och snabbt via onlineportalen.
  4. 4. Återbetala flexibelt
    Betala allt på en gång eller i delbetalningar, allt för att vara så flexibelt för dig som möjligt.
Bygg

Vem kan ansöka om företagskredit?

Ett svenskt företag som är registrerat i bolagsverket kan ansöka om OPR-Företagslån Flex. Kreditbeslutet grundar sig alltid på en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation och framtida betalningsförmåga. Vi använder oss av Creditsafe och Kreditz som stöd för kreditbesluten.

Du som har ett byggföretag, eller något annat företag, kan göra en ansökan om du har namnteckningsrätt i företaget antingen ensam eller tillsammans med andra. För att får en beviljad kredit krävs proprieborgen. Sökanden är även borgensman för företagskrediten, så även sökanden måste vara kreditvärdig.

Utöver dina kontaktuppgifter ska du även ange företagets organisationsnummer, en uppskattning av den månatliga omsättningen och ett kontonummer till vilket lånet överförs. Allt detta sköts digitalt för att underlätta för dig som kund.

Frågor & svar

Vem kan ansöka om OPR-Företagslån Flex?

OPR-Företagslån Flex kan sökas av en person som har firmatäckningsrätt antingen ensam eller tillsammans med någon annan person i företaget som ansöker om krediten. Krediten söks av och beviljas till företaget.

Vilka slags bolag beviljar ni OPR-Företagslån Flex?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Hur snabbt beviljas OPR-Företagslån Flex?

Vi behandlar ansökningar vardagar kl. 08:00-16:00. Vi meddelar kreditbeslutet redan samma dag för ansökningar som tas emot före kl. 14:00 och vi skickar kreditbeslutet och låneavtalet för undertecknande till din e-postadress. När du har godkänt låneavtalet kan du nyttja krediten och kan göra uttag inom ramen för din kreditgräns. Om en ansökan om uttag görs innan kl 12:00 så utbetalas pengarna samma bankdag.

Hur ansöker man om OPR-Företagslån Flex?

Den första personen som har firmateckningsrätt ansöker om flexkrediten och fyller i de uppgifter som krävs för kreditansökan. Om vi behöver den andra firmatecknarens godkännande, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk via vilken den andra firmatecknaren kan godkänna och skriva under kreditansökan. Observera att detta endast gäller för aktie- och handelsbolag då enskilda firmor och kommanditbolag endast kräver underskrift från en person.

Vad krävs för att ansöka om OPR-Företagslån Flex?

Förutsättningen för att få OPR-Företagslån Flex är att företagets ansvariga person går i proprieborgen. Sökanden är även borgensman för krediten, så sökanden måste vara kreditvärdig. Inga andra säkerheter krävs för ansökan.

Kan jag som existerande Flex kund ansöka om kredithöjning?

Ja, du kan som kund hos oss alltid ansöka om att få din kreditlimit höjd. Detta gör du enklast genom att gå in på mina sidor och begära kredithöjning. Du kan även mejla oss på flex.kundservice@opr-foretagslan.se. I mejlet anger du ärendet ”kredithöjning”, organisationsnummer samt önskad ny kreditgräns på upp till 200 000 kronor. Du kan självklart även ringa vår kundservice med samma begäran.

Uttag och användning av företagskrediten

Hur avbetalas krediten OPR-Företagslån Flex?

Fakturan skickas en gång per månad cirka två veckor före förfallodagen, som alltid är den 28:e varje månad. På fakturan har vi samlat föregående månads transaktioner för OPR-Företagslån Flex och eventuellt restbelopp från föregående faktura. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller i delar. På det återstående kapitalet räknas en månadsränta om 5 procent. Om du vill slutbetala så måste du be om den aktuella slutsumman som ska återbetalas från OPR-Företagslån Flex kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet.

Vad är det minsta beloppet jag kan betala på min faktura?

Om du betalar fakturan i delar är den månatliga minsta amorteringen 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor.

Vilka avgifter tas ut för OPR-Företagslån Flex?

Själva kreditavtalet är avgiftsfritt. Krediten har inga fasta års- eller månadsavgifter, utan du betalar endast för dina uttag.

Kan jag återbetala krediten före förfallodatumet?

Om du vill kan du återbetala krediten före förfallodatumet. Du kan kontrollera det aktuella beloppet som ska återbetalas via vår kundservice på telefon 08-501 006 60 (vardagar kl. 08:00–16:00) eller via e-post (vardagar kl. 08:00–16:00) på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se