Lånekostnad företagskredit

Lånekostnad

Lånekostnader

OPR-Företagslån Flex

Lånekostnaderna för företagskrediten OPR-Företagslån Flex är tydliga och transparenta. Du betalar ränta och avgifter endast för den nyttjade krediten och vi debiterar till exempel inga kontoavgifter eller någon startavgift. OPR-Företagslån Flex är en flexibel företagskredit för bolag som emellanåt behöver en extra buffert för att täcka utgifter eller investeringar.

• Månadsränta: 5 procent av det uttagna kreditbeloppet
• Uttagsavgift: 3 procent av det uttagna beloppet
• Kontoavgift: 0 kronor per månad
• Startavgift: 0 kronor
• Dröjsmålsränta 24,9 procent av det fakturerade beloppet

Mer information om våra lånekostnader

Kvinna på kontor

Företagskrediten har lånekostnader som består av ränta och uttagsavgift. Du betalar alltid endast för dina uttag. Den månatliga avbetalningen består av amortering på kapitalet och räntan. Den månatliga minsta amorteringen är 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor. På så sätt minskar den månadsbeloppet varje månad när kapitalet amorteras. På kapitalet räknas en månadsränta på 5 procent. För uttag debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent i samband med nästa faktura. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet, för att spara in på kostnaderna för den sammanlagda räntan.

Bock

Inga start- eller kontoavgifter

Bock

Upp till 200 000 kronor i kreditlimit

Bock

Gör uttag enkelt via onlineportalen

Bock

Betala endast för det du nyttjar

Bock

Återbetala allt på en gång eller i delbetalningar

Bock

Ränta för den tiden krediten nyttjas

Man som tittar på lånekostnader

Du kan betala tillbaka allt på en gång

Företagskrediten anpassar sig efter företagets situation och du kan alltid betala tillbaka hela den öppna krediten på en gång. Du betalar ränta och avgifter endast på det uttagna beloppet. Nästa gång du behöver större ekonomisk flexibilitet i företaget gör du bara ett nytt uttag upp till kreditgränsen.

Flexibel återbetalning i delar

Den månatliga minsta amorteringen är 4 procent av det utnyttjade lånekapitalet (dock minst 2 000 kronor). Dessutom betalar du ränta och uttagsavgifter för krediten. Faktureringsdatumet är den 10:e varje månad och fakturans förfallodag är den 25:e samma månad. Återbetalningen av krediten startar den första kalendermånaden efter beviljad kredit. Du kan alltid betala in ett engångsbelopp som är större än minimiamorteringen för snabbare återbetalning och för att minska den sammanlagda räntekostnaden.

Frågor & svar

Vem kan ansöka om OPR-Företagslån Flex?

OPR-Företagslån Flex kan sökas av en person som har firmatäckningsrätt antingen ensam eller tillsammans med någon annan person i företaget som ansöker om krediten. Krediten söks av och beviljas till företaget.

Vilka slags bolag beviljar ni OPR-Företagslån Flex?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Hur snabbt beviljas OPR-Företagslån Flex?

Vi behandlar ansökningar vardagar kl. 08:00-16:00. Vi meddelar kreditbeslutet redan samma dag för ansökningar som tas emot före kl. 14:00 och vi skickar kreditbeslutet och låneavtalet för undertecknande till din e-postadress. När du har godkänt låneavtalet kan du nyttja krediten och kan göra uttag inom ramen för din kreditgräns. Om en ansökan om uttag görs innan kl 12:00 så utbetalas pengarna samma bankdag.

Hur ansöker man om OPR-Företagslån Flex?

Den första personen som har firmateckningsrätt ansöker om flexkrediten och fyller i de uppgifter som krävs för kreditansökan. Om vi behöver den andra firmatecknarens godkännande, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk via vilken den andra firmatecknaren kan godkänna och skriva under kreditansökan. Observera att detta endast gäller för aktie- och handelsbolag då enskilda firmor och kommanditbolag endast kräver underskrift från en person.

Vad krävs för att ansöka om OPR-Företagslån Flex?

Förutsättningen för att få OPR-Företagslån Flex är att företagets ansvariga person går i proprieborgen. Sökanden är även borgensman för krediten, så sökanden måste vara kreditvärdig. Inga andra säkerheter krävs för ansökan.

Kan jag som kund ansöka om kredithöjning?

Ja, du kan som kund hos oss alltid ansöka om att få din kreditlimit höjd. Detta gör du enklast genom att gå in på mina sidor och begära kredithöjning. Du kan även mejla oss på flex.kundservice@opr-foretagslan.se. I mejlet anger du ärendet ”kredithöjning”, organisationsnummer samt önskad ny kreditgräns på upp till 200 000 kronor. Du kan självklart även ringa vår kundservice med samma begäran.

Uttag och användning av företagskrediten

Hur avbetalas krediten OPR-Företagslån Flex?

Fakturan skickas en gång per månad cirka två veckor före förfallodagen, som alltid är den 28:e varje månad. På fakturan har vi samlat föregående månads transaktioner för OPR-Företagslån Flex och eventuellt restbelopp från föregående faktura. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller i delar. På det återstående kapitalet räknas en månadsränta om 5 procent. Om du vill slutbetala så måste du be om den aktuella slutsumman som ska återbetalas från OPR-Företagslån Flex kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet.

Vad är det minsta beloppet som kan betalas på min faktura?

Om du betalar fakturan i delar är den månatliga minsta amorteringen 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor.

Vilka avgifter tas ut för OPR-Företagslån Flex?

Själva kreditavtalet är avgiftsfritt. Krediten har inga fasta års- eller månadsavgifter, utan du betalar endast för dina uttag.

Kan jag återbetala krediten före förfallodatumet?

Om du vill kan du återbetala krediten före förfallodatumet. Du kan kontrollera det aktuella beloppet som ska återbetalas via vår kundservice på telefon 08-501 006 60 (vardagar kl. 08:00–16:00) eller via e-post (vardagar kl. 08:00–16:00) på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se

Har du fler funderingar kring våra lånekostnader? Kontakta kundtjänst här.