Företagskredit

Företagskredit för den flexibla företagaren.

OPR-Företagslån Flex är en företagskredit för både små som stora företag. Med företagskrediten säkerställer du att du alltid är beredd vid akuta behov eller vid tider av extra likviditet.

Företagskredit

Vad är OPR-Företagslåns företagskredit?

OPR-Företagslån erbjuder en företagskredit för både små som stora företag. OPR-Företagslån Flex erbjuder en fortlöpande kredit på upp till 200 000 kronor som du kan nyttja vid behov. Du kan ta ut hela beloppet på en gång eller mindre summor beroende på vad som passar dig. Du betalar endast för den utnyttjade företagskrediten och återbetalningen sker månatligen.

Företagskredit i fyra steg

Dator
 1. 1. Ansök om företagskredit online
  Ansök om företagskredit på vår hemsida och få besked inom 24 timmar.
 2. 2. Acceptera erbjudandet
  Acceptera erbjudandet och få en kreditlimit på upp till 200 000 kronor.
 3. 3. Gör uttag
  Gör uttag enkelt och snabbt via onlineportalen.
 4. 4. Återbetala flexibelt
  Betala allt på en gång eller i delbetalningar, allt för att vara så flexibelt för dig som möjligt.

Vad kostar företagskrediten?

Företagskrediten kostar ingenting under tiden den inte används och du betalar därmed endast när krediten nyttjas. Du kan göra uttag så ofta du behöver inom ramen för din kreditgräns. Ett uttag går snabbast genom onlineportalen, det går även att kontakta kundtjänst via e-post där du anger önskat belopp samt organisationsnummer. Det minsta uttaget är 5 000 kronor. För uttagen debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent, som du betalar på nästa månadsfaktura.

Välj en återbetalningsmetod för OPR-Företagslån Flex som passar ditt företags aktuella situation. Du kan betala ett månatligt minimibelopp som är 4 procent av det uttagna lånekapitalet (dock minst 2 000 kronor). Dessutom betalar du ränta och uttagsavgifter för företagskrediten. Vid behov kan du betala tillbaka hela den uttagna krediten på en gång eller göra en inbetalning som är större än minimibeloppet.

Företagskredit
Företagskredit.

Vem kan ansöka företagskredit online?

Kvinna på kontor

Ett svenskt företag som är registrerat i bolagsverket kan ansöka om OPR-Företagslån Flex. Kreditbeslutet för företagskrediten grundar sig alltid på en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation och framtida betalningsförmåga. Vi använder oss av Creditsafe och Kreditz som stöd för kreditbesluten.

Du kan göra en ansökan om du har namnteckningsrätt i företaget antingen ensam eller tillsammans med andra. För att får en beviljad kredit krävs proprieborgen. Sökanden är även borgensman för företagskrediten, så även sökanden måste vara kreditvärdig.

Utöver dina kontaktuppgifter ska du även ange företagets organisationsnummer, en uppskattning av den månatliga omsättningen och ett kontonummer till vilket lånet överförs. Allt detta sköts digitalt för att underlätta för dig som kund att få kredit till företag.

Bock

Inga kontoavgifter

Bock

Upp till 200 000 kronor i kreditlimit

Bock

Gör uttag enkelt via onlineportalen

Bock

Betala endast för det du nyttjar

Bock

Återbetala allt på en gång eller i delbetalningar

Bock

Digitaliserad ansökningsprocess

Frågor & svar om kredit till företag

Vem kan ansöka om OPR-Företagslån Flex?

OPR-Företagslån Flex kan sökas av en person som har firmatäckningsrätt antingen ensam eller tillsammans med någon annan person i företaget som ansöker om krediten. Krediten söks av och beviljas till företaget.

Vilka slags bolag beviljar ni OPR-Företagslån Flex?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Hur snabbt beviljas OPR-Företagslån Flex?

Vi behandlar ansökningar vardagar kl. 08:00-16:00. Vi meddelar kreditbeslutet redan samma dag för ansökningar som tas emot före kl. 14:00 och vi skickar kreditbeslutet och låneavtalet för undertecknande till din e-postadress. När du har godkänt låneavtalet kan du nyttja krediten och kan göra uttag inom ramen för din kreditgräns. Om en ansökan om uttag görs innan kl 12:00 så utbetalas pengarna samma bankdag.

Hur ansöker man om OPR-Företagslån Flex?

Den första personen som har firmateckningsrätt ansöker om flexkrediten och fyller i de uppgifter som krävs för kreditansökan. Om vi behöver den andra firmatecknarens godkännande, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk via vilken den andra firmatecknaren kan godkänna och skriva under kreditansökan. Observera att detta endast gäller för aktie- och handelsbolag då enskilda firmor och kommanditbolag endast kräver underskrift från en person.

Vad krävs för att ansöka om OPR-Företagslån Flex?

Förutsättningen för att få OPR-Företagslån Flex är att företagets ansvariga person går i proprieborgen. Sökanden är även borgensman för krediten, så sökanden måste vara kreditvärdig. Inga andra säkerheter krävs för ansökan.

Kan jag som Flex kund ansöka om kredithöjning?

Ja, du kan som kund hos oss alltid ansöka om att få din kreditlimit höjd. Detta gör du enklast genom att gå in på mina sidor och begära kredithöjning. Du kan även mejla oss på flex.kundservice@opr-foretagslan.se. I mejlet anger du ärendet ”kredithöjning”, organisationsnummer samt önskad ny kreditgräns på upp till 200 000 kronor. Du kan självklart även ringa vår kundservice med samma begäran.

Uttag och användning av företagskrediten

Hur avbetalas krediten OPR-Företagslån Flex?

Fakturan skickas en gång per månad cirka två veckor före förfallodagen, som alltid är den 28:e varje månad. På fakturan har vi samlat föregående månads transaktioner för OPR-Företagslån Flex och eventuellt restbelopp från föregående faktura. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller i delar. På det återstående kapitalet räknas en månadsränta om 5 procent. Om du vill slutbetala så måste du be om den aktuella slutsumman som ska återbetalas från OPR-Företagslån Flex kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet.

Vad är det minsta beloppet jag kan betala på fakturan?

Om du betalar fakturan i delar är den månatliga minsta amorteringen 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor.

Vilka avgifter tas ut för OPR-Företagslån Flex?

Företagskrediten har inga fasta års- eller månadsavgifter, utan du betalar endast för dina uttag. Vid uttag debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent av det uttagna beloppet, som du betalar på nästa månadsfaktura.

Kan jag återbetala krediten före förfallodatumet?

Om du vill kan du återbetala krediten före förfallodatumet. Du kan kontrollera det aktuella beloppet som ska återbetalas via vår kundservice på telefon 08-501 006 60 (vardagar kl. 08:00–16:00) eller via e-post (vardagar kl. 08:00–16:00) på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se