Xpektor

Xpektor – hur det fungerar

Som långivare förstår vi på OPR-Företagslån hur viktigt det är med en tydlig bild av företagets ekonomiska situation när en kund ansöker om ett lån. Många långivare förlitar sig ofta på gammal (historisk) data vid kreditbeslut vilket hindrar bolag, som exempelvis kommer från ett tufft ekonomiskt år, att få finansiering. Vi vill undvika detta och ge alla en chans vilket blir möjligt med Xpektor.

Med Xpektor kan vi som långivare gå in i en ny tid där vi rör oss bort från historiska data för att i stället titta på ett företags nuvarande ekonomiska status. På så sätt kan vi göra mer träffsäkra kreditbedömningar och snabbare bevilja lån.

Varför använder vi Xpektor?

Vad Xpektor tittar på

Xpektor är en unik tjänst som använder realtidsläsning från företagets bokföringssystem, kontotransaktioner och skattekonto.

• Bokföring – Xpektor automatiserar bokföringsprocessen och genererar finansiella rapporter för oss. Detta gör så att du kan presentera en korrekt och aktuell bild av ditt företags ekonomi i din låneansökan. Du kan enkelt koppla ihop ditt bokföringssystem till Xpektor och således slippa skicka finansiella rapporter manuellt.

• Kontotransaktionsdata – Ett välhanterat kassaflöde är ett viktigt tecken på ekonomisk sundhet, vilket vi som långivare värderar högt. Därför uppmanar vi dig att koppla ditt företagskonto till Xpektor så vi enkelt kan hantera din låneansökan.

• Skattekonto – Ytterligare en stor fördel i låneansökan är att visa att företaget är i god ordning med skatter och efterlevnad av lagkrav. Du ger oss enkelt tillgång till denna information vilket stärker dina möjligheter och gör det enklare för oss att bevilja ditt lån.

Xpektor

Insamling av data

Xpektor samarbetar med ett antal aktörer, så som Visma/Fortnox, Skatteverket och Enabled Banking Oy. Enabled Banking Oy hämtar kontoinformation med hjälp av säkra och reglerade förbindelser byggda av bankerna i syfte att låta dig dela din information. Din kontoinformation överförs med andra ord endast från banken via Enable Banking Oy, men de lagrar inte denna information. Både Xpektor och Enable Banking Oy-företag är certifierade och licensierade AISP-leverantörer i enlighet med EU-direktivet PSD2, helt kompatibel med både finska, svenska och EU:s integritets- och dataskyddslagar, såsom GDPR. All data, såväl som samtycke för datadelning, hanteras genom din(a) bank(er) med hjälp av banksäkerhet och autentisering med säkra och reglerade anslutningar byggda av bankerna själva för att du ska kunna dela dina data.

För att läsa mer om hur personuppgifter behandlas, läs  integritetspolicy och allmänna villkor.

Räkna lån.

Fördelar med Xpektor

Kassaflöde

Snabbare låneprocess

Tack vare Xpektors automatiserade processer kan OPR-Företagslån hantera låneansökningar snabbare och med högre precision.

Kassaflöde

Utökad möjlighet till finansiering

Med hjälp av Xpektor kan vi få en inblick på företagets nuvarande ekonomiska status, vilket kan ge utökad möjlighet till bolag som kommer från ett ekonomiskt tufft år.

Om Xpektor

Xpektor är en kraftfull digital plattform designad för att hantera alla dina ekonomiska behov. Genom att använda Xpektor kan du samla och presentera din ekonomiska information på ett organiserat och detaljerat sätt, vilket ger oss en tydligare bild av din företags finansiella hälsa.

Om du vill läsa mer om Xpektor, klicka här.