Creditsafe

Creditsafe – Hur det fungerar

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Desto högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 0 till 100.

Creditsafe erbjuder ett brett utbud av kreditinformationsprodukter och tjänster till företag i alla storlekar, inklusive kreditrapporter, företagsövervakning, riskbedömning och företagskreditscoring. Creditsafe ger oss en omfattande översikt över ditt företags ekonomiska hälsa, inklusive kreditvärdighet, betalningshistorik och finansiella prestanda. Dessa rapporter hjälper oss att fatta informerade beslut när det gäller att ge ett korrekt beslut för ditt företag.

Hur fungerar Creditsafes kreditupplysning?

Creditsafes scoring prognostiserar personers framtida betalningsförmåga. Scoringen beräknas genom deras framtagna scoringmodeller och tillämpar en skala från 1 – 100 i fyra olika intervaller, där varje intervall baseras på sannolikheten för att en privatperson kommer att betala.

Betalningsförmågan bedöms utifrån den information som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt anmärkningar. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga. Utifrån denna analys används statistiska verktyg för att rangordna och fastställa vilka av parametrarna som ska användas i modellerna, det vill säga vilka parametrar som har det största förklaringsvärdet.

Scoringmodellen baseras på:

  • Inkomst och tillgångar
  • Sociala variabler
  • Betalningsanmärkningar

Ändring av rating

Ratingen är inget Creditsafe beräknar manuellt, det sker per automatik genom flertalet generiska scoremodeller. Det som kan höja ratingen är bland annat stabila bokslutssiffror och att företaget åldras, men det går inte på förhand förutspå om den kommer höjas eller inte.

Sammanfattningsvis är Creditsafe en leverantör av kreditrapportering och riskhanteringstjänster för företag, som erbjuder information och verktyg för att fatta beslut för ditt företag. Med Creditsafes riskbedömningstjänst kan vi öka förbättringen i våra kreditbeslut som vi tillhandahåller företagen.