Creditsafe

Creditsafe

Creditsafe – hur det fungerar

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ju högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 1 till 100.

Creditsafes kreditupplysning

Kreditbetyg och scoringmodell

Creditsafes ratingssystem spelar en avgörande roll för att bedöma företags kreditvärdighet och finansiella stabilitet. Denna rating är en sammanfattad bedömning som återspeglar ett företags förmåga att uppfylla sina ekonomiska åtaganden och därmed dess risknivå. Ratingsystemet är utformat för att ge en snabb och enkel översikt som hjälper oss att fatta informerade beslut om kreditgivning, investeringar och affärsrelationer. Creditsafes företagsrating baseras på en rad olika faktorer som sammantaget ger en omfattande bild av ett företags ekonomiska hälsa. Dessa faktorer inkluderar bland annat finansiell information, betalningshistorik, företagets ålder och historia. Creditsafes rating uttrycks i rating mellan 1-100 där högre värden indikerar lägre risk och större kreditvärdighet. Denna rating är dynamisk och kan ändras över tid. Fördelen med Creditsafe för företag är att kreditupplysningen inte delas med andra aktörer, således påverkas inte företagets kreditvärdighet.

Creditsafe, fallskärm

Insamling av data

Creditsafe ger oss en omfattande översikt över ditt företags ekonomiska hälsa, inklusive kreditvärdighet, betalningshistorik och finansiella prestanda. Dessa rapporter hjälper oss att fatta informerade beslut när det gäller att ge ett korrekt beslut för ditt företag. Creditsafe samlar in och analyserar finansiell information från en mängd olika källor. Detta inkluderar finansiella rapporter, betalningshistorik, domstolsregister, och andra offentliga register. Creditsafe kan också inkludera mer specifika data om branscher eller regioner. Med hjälp av denna information skapar Creditsafe detaljerade kreditrapporter om företag. Dessa rapporter inkluderar ofta företagets kreditvärdighet, betalningsbeteende, finansiell stabilitet, och historik. För småföretagare kan dessa rapporter också innehålla information om ägarens eller ledningens kreditvärdighet.

Räkna lån.

Scoringmodellen baseras på:

Kassaflöde

Inkomst & tillgångar

Creditsafe tittar på taxerad inkomst, inkomstutveckling och tillgångar för att bedöma den finansiella statusen på företaget och den sökandes personliga ekonomi.

Kassaflöde

Betalningsbeteende

Creditsafe tar hänsyn till antal betalningsanmärkningar som bolaget och/eller privatpersonen har eller har haft genom åren.

Kassaflöde

Sociala variabler

Sociala variabler kan inkludera exempelvis civilstatus och om det finns några barn som bor hemma.

Creditsafe vs. UC

Den största skillnaden mellan Creditsafe och UC, som står för upplysningscentralen, är att Creditsafes kreditupplysning inte delas med andra aktörer. På sådant sätt kommer inte företagets kreditvärdighet att påverkas om det tas flera kreditupplysningar via Creditsafe. Det är därför många kunder söker efter ”lån utan UC”, då företagets kreditinformation inte delas med andra kreditinstitut.

Kreditupplysning på privatperson

Eftersom att vi endast kräver personlig borgensman som säkerhet, behöver vi även ta en kreditupplysning på dig som privatperson för att säkerställa att du kan stå som personlig borgensman för lånet. Betalningsförmågan bedöms utifrån den information som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt anmärkningar. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga.

När vi fattar ett kreditbeslut, använder vi oss av Creditsafe för att få en djupare förståelse för företagets ekonomiska hälsa och riskprofil. Kreditgivare kan titta på kreditrapporten och betygssättningen för att bedöma om företaget är en säker investering.

Med Creditsafes riskbedömningstjänst ger vi en mer rättvis bedömning i våra kreditbeslut som vi tillhandahåller företagen.

Om Creditsafe

Creditsafe erbjuder ett brett utbud av kreditinformationsprodukter och tjänster till företag i alla storlekar, inklusive kreditrapporter, företagsövervakning, riskbedömning och företagskreditscoring. Creditsafe fungerar som ett viktigt verktyg för kreditgivare vid bedömning och hantering av risker associerade med företagslån, särskilt för småföretagare där den finansiella historiken kan vara mindre omfattande än för större företag.

Så här ansöker du om företagslån

Dator
 1. 1. Ansök om företagslån
  Gör en ansökan på hemsidan. Sedan handlägger våra kredithandläggare din ansökan.
 2. 2. Acceptera låneerbjudandet
  Om allt ser bra ut får du ett digitalt låneerbjudande av oss. Är du nöjd med villkoren så accepterar du.
 3. 3. Signera digitalt med BankID
  Du accepterar villkoren genom att signera digitalt med BankID.
 4. 4. Pengarna på kontot nästkommande bankdag
  Efter allt är signerat och klart kommer pengarna in nästkommande bankdag.