Creditsafe

Creditsafe

Creditsafe – Hur det fungerar

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ju högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 1 till 100.

Creditsafes kreditupplysning

Kreditbetyg och scoringmodell

Creditsafe använder en scoringmodell för att bedöma ett företags kreditrisk. Scoringen går från 1-100, där 1 anses vara mycket hög risk, och 100 vara mycket låg risk. Dessa poäng baseras på en analys av samlad data och hjälper till att förutsäga sannolikheten för att ett företag kommer att kunna uppfylla sina finansiella åtaganden. Om ett företag har en hög kreditvärdighet och en stabil finansiell historik, kan det vara mer sannolikt att få ett lån till förmånligare villkor.

Ändring av rating

Ratingen är inget Creditsafe beräknar manuellt, det sker per automatik genom flertalet generiska scoremodeller. Det som kan höja ratingen är bland annat stabila bokslutssiffror och att företaget åldras, men det går inte på förhand förutspå om den kommer höjas eller inte.

Creditsafe, fallskärm

Insamling av data

Creditsafe ger oss en omfattande översikt över ditt företags ekonomiska hälsa, inklusive kreditvärdighet, betalningshistorik och finansiella prestanda. Dessa rapporter hjälper oss att fatta informerade beslut när det gäller att ge ett korrekt beslut för ditt företag. Creditsafe samlar in och analyserar finansiell information från en mängd olika källor. Detta inkluderar finansiella rapporter, betalningshistorik, domstolsregister, och andra offentliga register. Creditsafe kan också inkludera mer specifika data om branscher eller regioner. Med hjälp av denna information skapar Creditsafe detaljerade kreditrapporter om företag. Dessa rapporter inkluderar ofta företagets kreditvärdighet, betalningsbeteende, finansiell stabilitet, och historik. För småföretagare kan dessa rapporter också innehålla information om ägarens eller ledningens kreditvärdighet.

Räkna lån.

Scoringmodellen baseras på:

Kassaflöde

Inkomst & tillgångar

Creditsafe tittar på taxerad inkomst, inkomstutveckling och tillgångar för att bedöma den finansiella statusen på företaget och den sökandes personliga ekonomi.

Kassaflöde

Betalningsbeteende

Creditsafe tar hänsyn till antal betalningsanmärkningar som bolaget och/eller privatpersonen har eller har haft genom åren.

Kassaflöde

Sociala variabler

Sociala variabler kan inkludera exempelvis civilstatus och om det finns några barn som bor hemma.

Kreditupplysning på privatperson

Eftersom att vi endast kräver personlig borgensman som säkerhet, behöver vi även ta en kreditupplysning på dig som privatperson för att säkerställa att du kan stå som personlig borgensman för lånet. Betalningsförmågan bedöms utifrån den information som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt anmärkningar. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga.

Användning av kreditgivare: När kreditgivare överväger att bevilja företagslån, särskilt till småföretagare, använder de Creditsafes tjänster för att få en djupare förståelse för företagets ekonomiska hälsa och riskprofil. Kreditgivare kan titta på kreditrapporten och betygssättningen för att bedöma om företaget är en säker investering.

Med Creditsafes riskbedömningstjänst kan vi öka träffsäkerheten i våra kreditbeslut som vi tillhandahåller företagen.

Om Creditsafe

Creditsafe erbjuder ett brett utbud av kreditinformationsprodukter och tjänster till företag i alla storlekar, inklusive kreditrapporter, företagsövervakning, riskbedömning och företagskreditscoring. Creditsafe fungerar som ett viktigt verktyg för kreditgivare vid bedömning och hantering av risker associerade med företagslån, särskilt för småföretagare där den finansiella historiken kan vara mindre omfattande än för större företag.

Så här ansöker du om företagslån

Dator
 1. 1. Ansök om företagslån
  Gör en ansökan på hemsidan. Sedan handlägger våra kredithandläggare din ansökan.
 2. 2. Acceptera låneerbjudandet
  Om allt ser bra ut får du ett digitalt låneerbjudande av oss. Är du nöjd med villkoren så accepterar du.
 3. 3. Signera digitalt med BankID
  Du accepterar villkoren genom att signera digitalt med BankID.
 4. 4. Pengarna på kontot nästkommande bankdag
  Efter allt är signerat och klart kommer pengarna in nästkommande bankdag.