Fakturor

Man som betalar fakturor.
Det är inte alltid lätt när det trillar in många fakturor. [Foto: Shutterstock].

Ett vanligt syfte för ett lån är för att kunna betala av sina fakturor. Att göra det i tid är givetvis något som alla verksamheter strävar efter, men för många så är det problematiskt.

Det innebär en stor utmaning för mindre företag som inväntar inbetalningar, då små marginaler och brist på kapital kan orsaka likviditetsproblem. Det är viktigt med kontroll över kassaflödet men det är svårt att beräkna vilka kunder som eventuellt blir sena med inbetalningar och det skapar en osäkerhet. Det finns dock flera strategier för att få sina kunder att betala fakturor i tid. Förhoppningsvis leder en implementering av dessa till att ens verksamhet kan fokusera på rätt saker – och inte försenade inbetalningar.

Riskbedömning innan fakturering

Såvida inte en ny kund betalar i förskott för din produkt så bör en alltid kolla upp kundens kreditvärdighet och finansiella status. Det gäller både om kunden ska betala vid eller efter leverans och om din verksamhet behöver förhandsbeställa material för att kunna leverera produkten. Även om ett kontrakt är bindande och lagen på din sida så är en eventuell juridisk process kostsam och tidsödande om kunden inte kan betala. Det kan innebära att pengar som spenderats för att leverera till kunden är bundna över lång tid och i värsta fall aldrig kommer tillbaka. För att minimera denna risk är det därför relevant att göra en bedömning av kunden innan ett samarbete inleds.

Ett tydligt kontrakt

Även om en kund har klarat din riskbedömning så är det aldrig en garanti på att kunden kommer betala i tid. Därför är det viktigt att båda parter är överens på förhand om hur och när fakturorna ska vara betalda samt konsekvenserna ifall de inte är det. Dels ger det en fördel ifall något skulle avgöras i en rättegång, men det är även ett tydligt argument om din verksamhet kräver kompensation för den försenade eller uteblivna betalningen. På så sätt så verkar en som företagare inte orimlig bland ens kunder och ens rykte på marknaden förblir gott.

Kundrelationer

Om du bygger upp ett bra förhållande med dina kunder så ökar chansen att de betalar fakturor i tid. Det gör det även lättare att komma överens om en eventuell återbetalningsplan ifall kunden har oförutsedda problem med sitt kassaflöde. Att lära känna sina kunder innebär också att du får en förståelse för kundens betalningssystem vilket gör att du kan underlätta för kunden, exempelvis genom att anpassa faktureringen.

Ett tydligt och effektivt faktureringssystem

Hur kan en förvänta sig att ens kunder ska betala i tid om en fakturerar dom för sent? Om din verksamhet inte har ett bra system med tydliga rutiner för fakturering så är det troligt att det riktiga kassaflödet inte kommer stämma överens med det förväntade. Därav så är det nödvändigt att skapa ett system med översikt över vilka fakturor som förfaller när och vilka som inte är betalade i tid. Det ska givetvis även vara lätt att se för kunderna. Läs mer om detta här.

Betalningshistorik underlättar fakturering

En utvärdering av alla kunders betalningshistorik kan hjälpa dig att förstå när och varför vissa inte kan betala i tid. Kanske är det en viss tid på året eller att en speciell bransch har större problem än andra. Det kan även vara så att vissa individuella kunder helt enkelt har större problem att betala i tid än andra. Genom att analysera all data gällande fakturering så skapas en större förståelse för när en kan förvänta sig sena inbetalningar. Det leder till att ens kassaflödesanalyser blir mer precisa, vilket bidrar till en högre nivå av riskbedömning av nya kunder.

Sammanfattning

Företagare kan jobba jättebra med samtliga av dessa fem punkter men ändå få problem med att kunder är sena med inbetalningar. Vid dessa tillfällen kan det vara läge för extern finansiering i form av ett lån till företag för att täcka upp denna period då likviditetsbrist är något som missgynnar ens företag på sikt. På så sätt kan verksamheten fortskrida som vanligt trots att vissa kunders inbetalningar är försenade.