Renovering

Man som renoverar, hund tittar på.
Ibland kan en renovering vara kostsamt och då kan det behövas extern finansiering. [Foto: Shutterstock].

Det finns många anledningar till att söka snabb finansiering, speciellt när det kommer till mindre verksamheter med ett litet kassaflöde och begränsad tillgång till kapital. Det kan handla om att en maskin går sönder inför ett större projekt, en bil som inte startar eller att restaurangens enda ugn inte fungerar lika bra som den brukar. Det kan då behövas en renovering för att laga allt som behöver fixas. På sikt kan sådana oförutsedda händelser få stora negativa konsekvenser. Dels så påverkar det lönsamheten och ens rykte på marknaden, och i vissa fall så kan hela verksamheten tvingas lägga ned.

Hur löser man det kapital för renovering?

För att lösa problem vid renovering där exempelvis maskiner behöver köpas in eller repareras så är den gemensamma nämnaren ett behov av kapital. Om det inte finns tillgängligt internt inom företaget så behöver en söka sig externt. Ifall det som inte fungerar är vitalt för verksamheten så innebär det att tid är den viktigaste faktorn för att hålla saker igång.

Oförutsedda kostnader är svåra att skydda sig mot och det är inte alltid ens budget är planerad för sådana. Samtidigt så går det inte att ignorera dessa utmaningar, utan det är viktigt att beräkna hur mycket ens verksamhet kan lägga undan varje månad för att kunna hantera det. Ett sätt att göra detta på är att skapa en översikt över hela ens balansräkning. Fundera över vilka tillgångar som används vid renovering och hur höga riskerna är att något oförutsett händer dom. Fortsätt med att beräkna hur höga kostnaderna eventuellt skulle kunna bli och vilken skada det innebär om exempelvis en bil inte fungerar under en veckas tid. Läs mer om detta här.

Ifall ett problem uppstår som inte är hanterbart internt så kan extern finansiering vara en lösning då det begränsar förlusten i att inte kunna arbeta. Idag så finns det många alternativ till snabb finansiering jämfört med förr då ett företagslån var något som tog lång tid. Om du behöver renovera och behöver extern finansiering så kan OPR-Företagslån underlätta för dig. Med ett företagslån som betalas ut snabbt har du kapital dagen efter ansökan och kan påbörja din renovering utan att behöva oroa dig för verksamheten.