Nollpunktsanalysen – skapa bättre erbjudanden

Att välja strategi kan underlätta genom att göra en nollpunktsanalys.

Att konkurrera på en marknad med många aktörer är inte någon dans på rosor. I vissa fall så riskerar man att bli utkonkurrerad i takt med att priserna sänks av konkurrenterna. Det kan vara svårt att veta hur mycket man själv kan sänka sina priser men ändå gå med vinst. Det går att ta reda på produktprisets flexibilitet med hjälp av en klassisk ekonomisk modell.

Nollpunktsanalys
Att sänka priset på sina produkter leder vanligtvis till fler sålda enheter. Det innebär i sin tur att marginalerna för varje enhet inte behöver vara lika höga som tidigare – och att kunderna får ännu bättre villkor. Nollpunkten är således där intäkterna för en viss mängd sålda varor precis täcker kostnaderna i verksamheten. Det vill säga att totala intäkter subtraherat med rörliga och fasta kostnader blir noll.

Vid ett skede där nollpunkten nåtts finns två strategier för att öka sitt resultat. Sänka priset och sälja fler enheter (leder vanligtvis till mindre kostnad per enhet) eller att höja priset eventuellt att reducera överflödiga kostnader. Det första alternativet kan verka som det uppenbara – men då gäller det att behovet på marknaden är så pass stort att flera enheter säljs.

Likviditet för att möta behovet
Inledningsvis kan likviditet saknas för att täcka de inledande kostnaderna av att sänka priset och sälja fler enheter. Det kan kännas utmanande – speciellt när ens analys visar att resultatet kommer öka. Vi på OPR-Företagslån Flex hjälper gärna till vid behov av likviditetsförstärkning för duktiga företagare.