Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgensman

När det kommer till att söka finansiering för ett relativt nytt bolag möter många företagsägare utmaningen att tillhandahålla tillräckliga säkerheter till långivarna. Traditionellt sett kräver många banker fastigheter eller andra liknande säkerheter för att säkra ett företagslån, men på senare tid har personlig borgen blivit en mer populär lösning. I detta inlägg ska vi utforska vad personlig borgen innebär och varför det kan vara en fördelaktig lösning för både företagsägare och långivare.

Personlig Borgen Förklarat

Personlig borgen är en typ av säkerhet där en individ, oftast företagets ägare, garanterar att återbetala lånet ifall företaget inte kan göra det. Detta innebär att om företaget misslyckas med att återbetala lånet, är borgensmannen juridiskt skyldig att täcka kostnaderna.

Till skillnad från traditionella långivare har vi på OPR-Företagslån valt att skilja sig från mängden genom att inte kräva några säkerheter i form av fastigheter eller andra tillgångar, utan endast personlig borgen. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess och ofta snabbare utbetalning av lånebeloppet, vilket kan vara avgörande för små och medelstora företag som behöver omedelbar finansiering.

Vad är fördelarna?

 1. Tillgänglighet:
  • Personlig borgen gör det möjligt för företagsägare som kanske inte har tillräckligt med fastigheter eller andra säkerheter att ändå få tillgång till finansiering.
 2. Förenklad Process:
  • Utan behovet av att värdera och dokumentera fastigheter eller andra tillgångar, blir låneprocessen betydligt snabbare och enklare.
 3. Ökad Likviditet:
  • Eftersom företaget inte behöver binda upp sina tillgångar som säkerheter, finns det mer likviditet tillgänglig för andra viktiga affärsbehov.
 4. Flexibilitet:
  • Personlig borgen tillåter en högre grad av flexibilitet när det gäller användning av lånebeloppet samt möjligheten att refinansiera eller omstrukturera lånet vid behov.

Du som ansöker om ett lån till företag kan stå som ensam borgensman på upp till 200 000 kronor. Detta underlättar processen för mindre lån och minskar kraven på företagsägare. Vid behov av ett större lån krävs det två stycken borgensmän, vilket bidrar till att sprida risken för både långivaren och låntagaren. t

För att summera denna artikel så erbjuder en personlig borgen en alternativ väg för företagsfinansiering, och med OPR-Företagslån kan företagsägare dra nytta av detta alternativ utan att behöva oroa sig för att tillhandahålla fastigheter eller andra liknande säkerheter. Med den förenklade ansökningsprocessen och den ökade likviditeten som följer med personlig borgen, är det möjligt för företagsägare att fokusera mer på tillväxt och expansion, snarare än att oroa sig över långsiktiga finansiella åtaganden och restriktioner som traditionella säkerhetskrav kan medföra.

För mer information om OPR-Företagslån och hur personlig borgen kan gagna ditt företag, besök OPR-Företagslåns hemsida.

Frågor & svar om OPR-Företagslån

Vilka är OPR-Företagslån?

OPR-Företagslån har funnits sedan 2016 och erbjuder både företagslån och företagskredit. OPR-Företagslån strävar alltid efter att vara snabbast på marknaden.

Vilka får ansöka hos OPR-Företagslån?

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Vilka säkerheter krävs?

Vi kräver inga säkerheter från företaget. Du kommer behöva gå i personlig borgen på lån upp till 200 000 kronor. För lån över 200 000 kronor så behöver två personer gå i personlig borgen för lånet.

Hur bedöms mitt bolag?

Vi gör en helhetsbedömning och har stöd av olika tjänster som CreditSafe och Kreditz.

Tas det en kreditupplysning i ansökan?

Ja, vi tar en kreditupplysning med Creditsafe. En kreditupplysning från Creditsafe påverkar varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen hos andra aktörer.

Hur ansöker jag?

Du ansöker enkelt via vår hemsida med hjälp av vanligt eller mobilt BankID. Vid godkänt lån överför vi pengarna direkt.