Något högre inflation än väntat ökar chansen för höjd styrränta

Byggbranschen har blivit extra drabbad under inflationsperioden.

Oktober månad har bjudit på en blandning av soliga och regniga dagar, som vanligt under denna årstid. Mjuka höstvindar har svept över landet medan löven sakta skiftar färg, en påminnelse om att vintern närmar sig.

Drabbad byggbransch
Enligt uppgifter från Creditsafe och UC har antalet konkurser i Sverige fortsatt att öka. I september 2023 blev 2,567 företag insolventa, en minskning med 2% jämfört med augusti 2023 men en ökning med 17% jämfört med september 20221. UC rapporterar att konkurserna ökade med 14% i september jämfört med samma period föregående år, och hittills under 2023 har ökningen varit 34% Byggindustrin och hotell- samt restaurangbranschen har drabbats hårt, med tusentals förlorade arbetstillfällen som följd. Byggindustrin fortsätter att vara hårt drabbad med en 29 procentig ökning av antalet konkurser under september jämfört med samma månad förra året, samt partihandeln som ökat med 23 procent och hotell- och restaurangbranschen som ser en ökning på 18 procent.

Inflationen sjunker långsammare än förväntat

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade nyligen inflationsdata för september 2023, och det visade sig att inflationstakten minskade till 6,5 procent från 7,5 procent månaden innan. Detta speglar en fortsatt trend av sjunkande inflation, dock i en långsammare takt än förväntat, då analytiker förväntade sig 6,3 procent.
Inflationsnyheterna ökade chansen att för en höjd styrränta från 4,0 procent till 4,25 procent av Riksbanken i nästa möte i november för att ytterligare bekämpa inflationen.

Det är viktigt för företagare att noga övervaka inflations- och räntetrenderna samt anpassa sin verksamhetsstrategi därefter för att säkerställa ekonomisk stabilitet och tillväxt. Denna utveckling, tillsammans med den nyligen höjda styrräntan och ökningen av konkurser, understryker vikten av att vara väl förberedd och informerad om de ekonomiska förhållandena i landet.