Checklista för utmanande tider

Checklista kan vara bra för bättre organisering.

Det nya företagsklimatet kan vara utmanande för många. Då är det desto viktigare att se över strukturen och göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Nedan finner du en checklista med tre tips för att skapa en god förberedelse under utmanande tider.

Reducera de utgiftsposter som är möjliga
Genom att uppdatera din likviditetsbudget för det andra kvartalet så får du en möjlighet att göra rätt åtgärder i tid. Du kan, i den mån det är möjligt, anpassa verksamhetens utgifter efter de reducerade intäkterna.

Analysera vilken typ av hjälp du eventuellt behöver
Beroende på verksamhetens uppdaterade likviditetsbudget så kan det bli aktuellt med extra uppbackning. Det kan finnas flera olika alternativ för en verksamhet att få stöttning i form av likviditet. Ett lån till företag tillhör en av de vanligaste lösningarna.

Fundera på vad som är viktigast när saker återgår till det normala
När turbulensen väl är förbi är det viktigt att snabbt kunna återgå till sin vanliga drift för att inte tappa marknadsandelar. Det kan även vara så att marknaden har förändrats och att verksamheten behöver anpassa sig efter nya behov. Detta kan vara värt att fundera på den närmaste tiden.