Expansion

Företagare tittar på grafer om expansion

Om en företagare bedömer att det är läge för sin verksamhet att expandera så behövs också likviditet för att realisera det. Expansion är därmed ett vanligt lånesyfte för verksamheter som ser en potential för tillväxt. Många företag som varit verksamma i några år finner sig i en stabil situation med en lojal och solid kundbas som långsamt växer. Samtidigt så kan en gräns ha nåtts, där ens verksamhets kapacitet hindrar fortsatt tillväxt. Vid dessa lägen ställs frågan: bör verksamheten fortsätta som förut och säga nej till nya kunder eller utöka för en fortsatt tillväxt?

Detta är ett vanligt dilemma och många företagare har inget behov av ytterligare tillväxt. Det är en trygg position och så länge ens inkomst är hygglig så väljer många att inte prioritera fortsatt utveckling, som innebär större ansvar och mer arbete. Om en däremot vill fortsätta växa genom att öka intäkterna och lönsamheten så är expansion förr eller senare en nödvändighet. Med expansion följer dock en ökad risk och utan nödvändiga förberedelser så kan det få negativa konsekvenser för företaget. Detta går dock att undvika genom att fundera på rätt saker.

Hur ser marknaden ut?

Det första att ta hänsyn till är huruvida din marknad är stor nog för att en expansion ska bli lönsam. Även fast din expansion genererar en ökad försäljning med 20 % så är det inte lönsamt ifall kostnaden för att verkställa den är mer. Därav så finns det en nytta med att öka kapaciteten långsamt för att minska eventuella risker.

Vilken typ av expansion är möjlig?

Det finns flera olika typer av expansioner som är anpassade för olika situationer. Det kan vara expansioner som passar för långsam tillväxt med låg risk där tillväxt sker organiskt i form av nyanställningar, nätverkande och marknadsföring. Man kan även utöka sitt produktutbud vilket öppnar upp för en ny typ av kundbas. En högriskstrategi är att köpa upp ett konkurrerande företag vilket leder till mindre kostnad per tillverkad enhet och potentialen att sätta ett högre pris. Man kan även äntra en helt ny marknad, antingen inom landet eller utanför. Det kan vara mycket lönsamt men det kräver ett större kapital. Ett annat alternativ kan vara att hitta partners att samarbeta med vilket är fördelaktigt då risken med expansionen är delad.

Hur ska expansionen finansieras?

Finansieringen av expansionen bör vara på plats innan planerna skridits till verket. Det kan lösas genom eget kapital eller externt. Fördelen med att lösa det internt är att en inte riskerar bli återbetalningsskyldig ifall expansionen går fel. För mindre företag kan dock detta vara utmanande och då är extern finansiering en lösning. Fördelen med att ta ett företagslån är att det är en kort process med tydliga villkor jämfört med andra lösningar som exempelvis investerare eller banker.

Har du kontroll över ditt kassaflöde?

När du expanderar får en räkna med att verksamhetens kostnader ökar före intäkterna och det är något som bör planeras inför. Att ha kontroll över kassaflödet är viktigt för att veta när expansionen visar sig lönsam, samt nödvändigt för att veta vilka resurser ens verksamhet har vid ett framtida tillfälle. Det är viktigt att vara gott förberedd i form av en god likviditet innan expansionen träder i kraft. Vid dessa tillfällen är det vanligt att verksamheter finansierar expansionen med ett lån till företag då de interna resurserna inte alltid räcker till.

OPR-Företagslån hjälper dig att expandera genom att erbjuda lån på upp till 1 000 000 kronor. Ansök och få snabbt besked.