Ta ditt företag till nya höjder!

Man arbetar på dator.

Sju av tio företag vill växa och bli större. Det visar en ny undersökning från Tillväxtverket. 

Hur gör man då för att expandera? Vilka tips kan vi ge? Vilka fallgropar bör man undvika? Om du är intresserad av att lära dig enkla men nödvändiga tips för att föra din verksamhet framåt så vill vi självklart dela med oss av det som vi lärt oss. Produktägare Johan Lohman ger 4 tips på hur du tar din verksamhet in i nästa fas i SvD. Texten återfinns i sin helhet på SvD.
 

1. Arbeta med ert kontaktnät

Kontakter är en nödvändighet. Och bredda dig gärna genom att skaffa kontakter inom angränsande branscher, men som inte erbjuder exakt samma tjänst som ditt företag. Då kan en god relation generera mer jobb. Johan Lohman ger ett exempel:

– Om man är målare kan man exempelvis arbeta tillsammans med byggfirmor. En sökoptimeringskonsult kan arbeta med någon som utvecklar hemsidor, säger Johan Lohman.

2. Bredda utbudet

Ser man en marknadsmöjlighet ska man inte vara rädd att satsa. 

Man kan ta fram nya produkter eller tjänster som målgruppen vill ha. Man kan också utveckla de produkter som redan säljer bra i företaget.

Det kanske finns fler marknader att satsa på? Att utveckla produkten för att den ska passa fler kan det vara ett sätt att växa. Kanske kan ni vända er till en äldre generation? Eller till studenter? Eller någon annan grupp som ni inte redan vänder er till?

Att bredda verksamheten kan också handla om att se över sina vanor på nätet. Många företag har en hemsida, men kan det vara aktuellt att skapa en webbshop? Har ni sociala medier? Vad man också kan se över är hur högt upp man hamnar i sökmotorernas träfflistor. 

3. Se över din egen roll

Den som startar ett företag är ofta väldigt bra och intresserad av en specifik sak. När företaget växer kan det vara bra att fundera på om man behöver hjälp med det som man är mindre bra på. Analysera därför din egen roll i företaget och se över om du behöver ta in någon som kompletterar dig, det kan vara någon med personalansvar eller någon med ansvar för företagets ekonomi. 

4. Våga ta affärsmässiga beslut

Ibland händer saker med kassaflödet som ett företag inte kan planera för. Det kan vara en maskin som går sönder och behöver repareras eller att man får ett erbjudande av en leverantör som man inte kan säga nej till. Då ska man inte vara allt för rädd för att ta hjälp, anser Johan Lohman.

– Att hålla nere den yttre finansieringen är såklart mest lönsamt, men det kan också skada verksamheten om man är rädd för det. En extra skjuts med en yttre finansiering kan ibland generera mer inkomster. För exempelvis en skogsbrukare kan det kosta mer att ha en trasig maskin än att ta hjälp med finansieringen för att laga den, säger han. 

Ett smidigt alternativ för yttre finansiering är OPR-Företagslån

– Vi erbjuder ett snabbt och smidigt lån eftersom företag ibland hamnar i svackor i sin ekonomi. Man ser potential och behöver pengar, men man har inte den slutgiltiga likviden, säger Johan Lohman.

Med vänliga hälsningar,
OPR-Företagslån