Ökade konkurser och något högre inflationssiffra än väntat

Restaurangbranschen har varit särskilt drabbad av konkurser

Många konkurser visar på att det är ett tuff företagsklimat just nu. [Foto: Shutterstock]

Det är alltjämt vinter trots att en del av oss längtar till vår och sol i Sverige. När vi vänder blicken från det kyliga och oförutsägbara februarivädret, ser vi att småföretagarnas ekonomiska temperatur också ger oss anledning till oro, med en rekordstor konkursmånad i januari.

Högsta antalet konkurser sedan 1999

Januari visade sig vara en rekordmånad i antalet konkurser i Sverige. Totalt gick 1047 aktiebolag i konkurs, en ökning med 61 procent jämfört med januari 2023 och hela 160 procent mer än januari 2022. Denna data visar att det är många företagare i landet som har det kämpigt med ökade kostnader. Bland de branscher som hade det tuffast var hotell- och restaurangbranschen, e-handel, konsultbyråer och byggindustrin en del av dem. Du kan läsa mer om konkurser på Creditsafes hemsida.

Något högre inflation än väntat

Konkurser är inte det enda som har varit en snackis i företagsklimatet i Sverige på sistone. Inflationstakten enligt KPI var 5,4 procent i januari 2024, medan KPIF (med fast ränta) var 3,3 procent i januari. Boendekostnaderna har ökat till följd av den höjda styrräntan, vilket var den största faktorn till inflationstakten, vilket kan ses som någorlunda ironiskt då räntan höjdes för att motverka inflationen.

Riksbanken tittar främst på KPIF och deras mål om 2 procent inflationstakt väntas nås detta år, den något högre inflationstakten är således inget som kommer att påverkar Riksbankens tankar om inflationen och styrräntan, spår analytiker. Den mest sannolika sänkningen väntas fortfarande komma i maj när Riksbanken har möte den 7 maj.

Denna period har varit en påminnelse om de ständiga ekonomiska utmaningar som småföretagare i Sverige står inför. Trots de mörka molnen av ökande konkurser och en hårdare ekonomisk vinter, finns det fortfarande hopp på horisonten. Med Riksbankens kommande möte i maj och förväntningar på en möjlig sänkning av styrräntan, finns det en strimma av ljus som kan bidra till att stabilisera ekonomin och ge företagare en mer gynnsam miljö att verka i. Som vi ser fram emot varmare och ljusare dagar är det viktigt att vi också strävar efter att skapa en stabilare och mer blomstrande framtid för det svenska näringslivet. OPR-Företagslån hjälper dig med finansiering om du upplever vissa svårigheter med likviditeten.