Konkurser på rekordnivåer och starkare tro på räntesänkning e

Restaurangägare

Det har varit en tuff start på året med många konkurser runt om i landet. [Foto: Shutterstock].

Våren har fortfarande inte gjort sitt inträde nu trots en del soliga dagar på sistone. Många väntar på att det trista vädret ska vara ett minne blott och att vi kan se fram emot ljusa dagar och varmare temperatur. Vädret går att jämföra med företagsklimatet, som har det tufft och väntar på bättre dagar.

Konkurser alltjämt på rekordnivåer

Enligt Creditsafes data ökade antalet konkurser med 62 procent i årstakt i februari. Restauranger, konsultbyråer och byggbranschen var särskilt drabbade i februari. Restaurangbranschen såg en konkursökning om 74 procent, medan konsultbyråer såg en ökning om 131 procent och byggbranschen på 90 procent. Det är alltså oroväckande utvecklingar som vi skådar just nu. Restauranger har blivit drabbade av ökade råvaropriser och minskande kundflöde medan konsultbyråer har fått allt färre uppdrag och byggbranschen får färre byggprojekt att ta sig an.

Lägre inflation än väntat 

Men allt är inte mörkt i vårt avlånga land. Liksom det blir allt längre och ljusare dagar i Sverige så ser det även ljust ut för inflationen. Inflationen sjönk ytterligare i februari, 2,5 procent i årstakt jämfört med 3,3 procent i januari. Riksbanken spådde en inflation på 2,9 procent i november. Det talar alltså allt mer för en räntesänkning de kommande månaderna. Finansminister Elisabeth Svantesson meddelade idag finansdepartementets prognos på inflationen för detta år och nästa. Inflationsmåttet som Riksbanken följer spås uppgå till 2,1 procent i år och landa på 1,7 procent år 2025.