Regeringen tar tag i byggkrisen: Nytt höjt rot-tak i sikte!

Byggbranschen har det tufft just nu

Trots att september är här så är det fortfarande sommarväder som råder i landet. Nu är det även back to business på allvar som gäller. I dagarna väntas SCB presentera inflationssiffrorna för augusti och där lär hela Sverige vänta spänt på vad Riksbanken har att säga. Men till dess har vi andra nyheter som kom nyligen, nämligen ett höjt rot-tak.

Regeringen föreslår att höja rot-taket med 25.000 kronor till 75.000 kronor från halvårsskiftet nästa år i syfte att tackla byggkrisen. Detta sker i skuggan av en situation där nyproduktionen av bostäder har halverats på två år och byggsektorn går in i en lågkonjunktur. Finansminister Elisabeth Svantesson menar att icke-gjorda investeringar i bostadssektorn hämmar svensk tillväxt.

Svantesson beskriver den nuvarande situationen som en perfekt storm där byggentreprenörer kämpar mot stigande kostnader för både material och finansiering, samt en minskad efterfrågan. Regeringen har också lagt fram stimulansförslag för att omvandla lokaler till bostäder och planera för utökad småhusbebyggelse.

Påverkan på svenska småföretagare
Ökad efterfrågan på tjänster: Med det höjda rot-taket kan svenska småföretagare inom bygg- och renoveringssektorn se en ökning av efterfrågan på deras tjänster, eftersom det blir mer fördelaktigt för konsumenter att genomföra renoveringsprojekt.

Potentiell fördröjning av projekt: Förslaget kan dock leda till att konsumenter väljer att skjuta upp renoveringsprojekt till nästa år för att dra nytta av det höjda taket. Detta kan leda till en tillfällig nedgång i efterfrågan under den närmaste tiden.

Positiv signal till marknaden: Regeringens beslut att investera och stödja bygg- och renoveringssektorn, trots de utmaningar sektorn står inför, kan ses som en positiv signal till marknaden. Det visar på en vilja att stödja och stimulera viktiga sektorer inom ekonomin.

Sammanfattningsvis ger denna nyhet tecken på regeringens engagemang för att stödja bygg- och renoveringssektorn under svåra tider, samtidigt som man erkänner behovet av att fortsätta investera i bostäder för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Ansökningsprocess för OPR-Företagslån

OPR-Företagslån
 1. 1. Ansök online
  Du ansöker enkelt om företagslån eller företagskredit på vår hemsida.
 2. 2. Snabbt besked
  Ansök om lån och få snabbt besked så att ditt företag kan fortsätta växa utan onödiga dröjsmål.
 3. 3. Signera digitalt
  Du kan enkelt och pålitligt signera låneavtalet med genom vår digitala signaturtjänst.
 4. 4. Utbetalning samma dag
  Pengarna betalas ut till ditt företagskonto samma dag som bekräftat avtal.