Ökad inflation i november och justerade förväntningar för 2023

Jul innebär ledighet för många företagare, som har haft det tufft på grund av en hög inflation.

En ökad inflation i november har lett till ökade justeringar i inflations- och arbetsförväntningar för 2023. Vi på OPR-Företagslån ger dig det senaste nytt som händer i Sverige.

Marginellt ökad arbetslöshet under 2023

Arbetslösheten kommer att öka nästa år, men endast marginellt på grund av den historiskt höga bristen på arbetskraft, enligt Arbetsförmedligen. Arbetslöshetsnivån låg på 7,9 procent i snitt 2021 och förväntas vara 6,8 procent detta år, för att därefter öka till 6,9 procent nästa år.

Besked om elstöd till företag innan jul

Energi- och näringsminister Ebba Busch berättade om lägesbilden om elförsörjningen i landet och meddelade att ett besked om elstöd till företag kommer innan jul. Beskedet kommer innehålla information om hur och när elstödet kommer till företagarna.

Inflationstakten ökade i november

Inflationstakten enligt KPIF, vilket är konsumentprisindex med fast ränta, ökade från 9,3 procent i oktober, till 9,5 procent i november, enligt SCB. Den störstan faktorn till den ökade inflationstakten var de stigande elpriserna som i sin tur bidrog till ökade boendekostnader. Livsmedel var en annan faktor som spelade in på den ökade inflationstakten.

Ökade inflationsförväntningar

Den ökade inflationstakten har lett till högre inflationsförväntningar, enligt Kantar Sifo Prosperas kvartalsundersökning. Förväntningarna pekar på en KPIF-inflation om 5,2 procent om en år, 3,1 procent om två år och 2,3 procent om fem år. Det är således ett bra tag som vi får leva med en högre inflation än vanligtvis om förväntningarna visar sig vara korrekta i framtiden. Förväntningarna har även skruvat upp löneförväntningarna, som har justerats på grund av de ökade inflationsförväntningarna.

Om du har blivit drabbad av inflationsläget så finns OPR-Företagslån alltid för dig när du behöver finansiering. Du kan enkelt göra ett uttag via mina sidor. Föredrar du det traditionella sättet kan du alltid kontakta kundtjänst.