Färsk inflationsstatistik och en stärkt svensk krona ger blandade reaktioner

Svensk krona har ställt till det för många svenskar.

Trots många skriverier om hur Sverige skulle uppleva sin varmaste sommar sedan 2018 har det varit tämligen svalt jämfört med temperaturförväntningarna. Sverige fick även idag ett kyligt besked från SCB, som publicerade de månatliga inflationssiffrorna.

I juni månad sjönk inflationen i Sverige mindre än vad analytiker hade förutsett. Experterna hade räknat med att Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) skulle landa på 6,1 procent, men istället landade siffran på 6,4 procent. Den oväntade högre inflationen har konsekvenser för Riksbanken, räntorna och småföretagen i landet.

När inflationen ökar mer än förväntat, lägger det extra tryck på Riksbanken att agera. Inflationssiffrorna stärker chanserna för en ytterligare höjd styrränta med 25 punkter till 4,0 procent.

Styrräntan

Ökad inflation kan också ha andra konsekvenser för småföretag. Den snabbt växande inflationen har ställt till det för många företag som ser sina lånekostnader öka. För att hantera de potentiella konsekvenserna av högre inflation och räntor, kan småföretag behöva se över sina affärsplaner och budgetar. De kan behöva hitta sätt att minska kostnaderna, öka effektiviteten eller diversifiera sina inkomstkällor.

OPR-Företagslån
 1. 1. Ansök online
  Du ansöker enkelt om företagslån eller kredit till företag på vår hemsida.
 2. 2. Snabbt besked
  Ansök om lån och få snabbt besked så att ditt företag kan fortsätta växa utan onödiga dröjsmål.
 3. 3. Signera digitalt
  Du kan enkelt och pålitligt signera låneavtalet med genom vår digitala signaturtjänst.
 4. 4. Utbetalning samma dag
  Pengarna betalas ut till ditt företagskonto samma dag som bekräftat avtal.

Svenska kronan stärks mot världsvalutorna

Efter många månaders av en försvagad svensk krona, har den inhemska valutan repa sig och stärkts mot euro och dollar med cirka 4 respektive 6 procent sedan måndag 10 juli. Denna förändring i växelkursen kan ha både fördelar och nackdelar för småföretagen i Sverige. På fördelssidan innebär en starkare krona att de småföretag som är beroende av importerade varor och tjänster kan se sina inköpskostnader minska. När kronan är stark, köper den mer av utländska valutor, vilket gör importerade råvaror, varor och tjänster billigare. Detta kan hjälpa företagen att hålla sina driftskostnader nere, förbättra sina marginaler och potentiellt erbjuda lägre priser till konsumenterna.

Å andra sidan kan en starkare krona skapa utmaningar för de småföretag som är beroende av export. När kronan stärks blir svenska produkter och tjänster dyrare för utländska kunder. Detta kan leda till minskad efterfrågan på svenska varor och tjänster utomlands, vilket i sin tur kan påverka företagens försäljning och lönsamhet negativt. En starkare krona kan också påverka företag som konkurrerar med importerade varor på den inhemska marknaden. Med en starkare krona blir importerade varor billigare, vilket kan innebära att inhemska företag måste sänka sina priser eller hitta andra sätt att konkurrera, vilket kan pressa deras marginaler. Sammanfattningsvis har en starkare krona både fördelar och nackdelar för småföretag. Det är viktigt för dessa företag att noga följa växelkursutvecklingen och vara beredda att anpassa sin verksamhet efter förändrade ekonomiska förutsättningar.