Justera din verksamhet efter förutsättningarna

Justera din verksamhet.

Som bekant så är det fortsatt turbulenta tider för småföretagare och inga tydliga svar på utmaningarna finns. Vi på OPR-Företagslån vill givetvis stötta dig och din verksamhet i den mån vi kan. Därför så kommer nu några handfasta råd som kan tas i beaktande för att navigera sig i situationen. 

Formulera en åtgärdsplan

Tänk ut vilken situation verksamheten befinner sig i nu och vad som kan tänkas bli nästa steg om det fortsätter. Lista sedan hur en kan styra företaget i olika riktningar och vilka åtgärder som är möjliga i olika scenarion. På så sätt skapas en plan framåt vilket även ger en trygghet inom organisationen.

Fortsätt uppdatera kassaflödesanalysen

Likt den ovanstående punkten så är det viktigt att anpassa företagets likviditet efter olika framtidsscenarion. Om du ser att saker styrs mot en viss riktning så kan du snabbt uppdatera din budget och göra nödvändiga åtgärder. Kanske når verksamheten ett skede då ett företagslån blir aktuellt för en extra uppbackning.

Frisk och motiverad personal

Baserat på vilket område verksamheten verkar inom finns olika sätt att anpassa sig. Med digitaliseringen så finns det större möjligheter än någonsin att göra delar eller hela sitt jobb hemifrån. Att som chef vara transparent och visa att man bryr sig om sina anställda ger också en trygghet som skapar motivation.