Småföretagare

Småföretagarnas företag

Svenska småföretagare är ryggraden av Sverige och är avgörande för att skapa tillväxt och sysselsättning. Trots detta står de ofta inför finansieringsutmaningar. Vi är här för att erbjuda en skräddarsydd lösning för småföretagare.

Småföretagare som äger restaurang.

Småföretagare och utmaningen med finansiering

Svenska småföretagare utgör en betydande del av landets ekonomi och är avgörande för att skapa tillväxt och sysselsättning. Trots detta står de ofta inför utmaningar när det kommer till finansiering och tillgång till kapital. OPR-Företagslån erbjuder en skräddarsydd lösning för småföretagare. OPR-Företagslån sätter i fokus.

Ansök om företagslån

 • Lån mellan 30 000 – 1 000 000 kronor till företaget
 • Upp till 24 månaders återbetalningstid
 • Sök snabbt och enkelt

Varför företagslån?

Vårt företagslån är till för företagaren som vill ha ett snabbt och enkelt lån med bra och tydliga villkor utan onödigt krångel, även till dig som inte kan gå in med egen säkerhet. Med transparenta kostnader, ger det företagaren en bra bild över den totala lånekostnaden.

Vem kan ansöka om företagslån?

Ett svenskt företag som är registrerat i bolagsverket kan ansöka om företagslån. Du kan göra en ansökan om du har namnteckningsrätt i företaget antingen ensam eller tillsammans med andra. För att får ett beviljat lån krävs proprieborgen.

Småföretagare som arbetar som hantverkare.

OPR-Företagslån tittar på helheten för småföretag

Småföretagare har länge kämpat med att få finansiering från storbanker. Trots att småföretagen utgör en stor del av ekonomin i många länder, upplever de ofta hinder när det gäller att få finansiellt stöd från storbanker.

En av de största anledningarna till varför småföretag har svårt att få finansiering från storbanker är på grund av kreditvärderingsprocessen. Storbanker förlitar sig på kreditvärderingsföretag för att bedöma kreditvärdigheten för potentiella kunder. Dessa kreditvärderingsföretag använder sig ofta av standardiserade kreditvärderingsmodeller som baseras på storbankernas egna affärsmässiga intressen. Dessa modeller tar inte alltid hänsyn till de specifika omständigheterna för småföretag, vilket kan leda till att många nekas finansiering.

Så här ansöker du om företagslån

Företagslån
 1. 1. Ansök om företagslån
  Gör en ansökan på hemsidan. Sedan handlägger våra kredithandläggare din ansökan.
 2. 2. Acceptera låneerbjudandet
  Om allt ser bra ut får du ett digitalt låneerbjudande av oss. Är du nöjd med villkoren så accepterar du.
 3. 3. Signera digitalt med BankID
  Du accepterar villkoren genom att signera digitalt med BankID.
 4. 4. Pengarna på kontot nästkommande bankdag
  Efter allt är signerat och klart kommer pengarna in nästkommande bankdag.
Lån utan säkerhet för småföretagare.

OPR-Företagslån hjälper småföretag med lån utan säkerhet

En annan anledning till att småföretag har svårt att få finansiering från storbanker är på grund av kravet på säkerhet. Storbanker kräver ofta säkerhet i form av tillgångar eller fastigheter för att bevilja lån till småföretag. Detta är särskilt svårt för nystartade företag som kanske inte har tillräckligt med tillgångar eller fastigheter för att använda som säkerhet. Även om företaget har tillgångar, är det inte alltid tillräckligt för att säkra ett lån.

En tredje anledning till varför småföretag har svårt att få finansiering från storbanker är på grund av deras storlek. Småföretag är ofta för små för att generera tillräckligt med intäkter eller vinster för att uppfylla bankernas kreditvillkor. Banker kan också vara ovilliga att ge lån på grund av risken för att företaget kan misslyckas eller gå i konkurs.

För att lösa dessa problem har alternativa finansieringsalternativ, som OPR-Företagslån, blivit alltmer populära bland småföretagare. OPR-Företagslån är en alternativ finansieringskälla som erbjuder företagslån och företagskredit. Istället för att förlita sig på traditionella kreditvärderingsmodeller eller krav på säkerhet, använder OPR-Företagslån en annan metod för att bedöma kreditvärdigheten hos småföretag.