Att starta eget företag – Vad ska du tänka på?

Starta eget.
Att starta ett eget företag är inte enkelt. [Foto: Shutterstock].

Det är inte ett lätt steg att starta eget företag. Det kräver planering, struktur och eftertanke. Vi Jobbar ständigt med att hjälpa företag med finansiering och även om vi inte erbjuder företagslån för uppstart av företag så är nyföretagare och deras visioner något som står oss nära. Om du ska starta eget företag så vet du säkerligen något om det du ger dig in på, du har med alla sannolikhet redan planerat och strukturerat. Men att starta eget företag bygger även på känsla och engagemang för verksamheten, denna del är minst lika viktig. För att visa vår uppskattning och tacksamhet till alla nyföretagare kommer här lite tips på vad som kan vara bra att tänka på när en ska starta eget företag.

Det första du bör göra om du ska starta eget företag är att etablera en hållbar affärsplan. Din affärsplan samt affärsidé måste vara begriplig, inte bara för dig själv utan även för dem som du vill engagera i din verksamhet. Ett tips kring hur du ska lyckas med denna process är att besvara följande frågeställningar – Vad, hur och varför? Detta är för att ge dig själv struktur och även undersöka om affärsidén är rätt för dig. Att starta eget företag innebär en större påverkan på ditt privata liv – då jobbet blir en del av din vardag. Detta innebär att det kommer ställa större krav på hur du engagerar familj och vänner i din nya verksamhet. Då kan det vara bra att sälja in konceptet tidigt samt visa och kommunicera engagemang för din sak. På så sätt etablerar du en förståelse för din verksamhet och den tid du kommer behöva investera samt ett engagemang för din sak. Detta är några grunder till vad som kan vara värt att tänka på när du ska starta eget företag. 

Även om du är fast besluten om att starta eget företag och du känner att du har både affärsplan samt affärsidé etablerad så kan tajmning fortfarande vara den viktigaste vågmästaren. Många utomordentliga affärsidéer har fallerat just på bristande tajmning. Att starta eget företag bygger till stor del på att analysera det rådande läget. Hur ser marknaden ut i dagsläget? Vilken tid på året bör du starta eget företag? Hur pass säsongsberoende är din verksamhet? Allt detta måste beräknas, vridas och vändas på för att sjösättningen av företaget ska bli så fördelaktig som möjligt. Ett tips kan vara att fråga någon inom samma bransch som varit verksam under en längre tid för att veta vad som påverkar branschen. Det är aldrig dåligt att låna kunskap av mer erfarna företagare innan du ska starta eget företag. 

När du har allt ovan fastställt och etablerat kan det vara dags att undersöka konkurrenterna som redan existerar på marknaden. Vad är det du kommer göra som särskiljer dig från dem när du ska starta eget företag. Hur kan du profilera dig mot dessa aktörer för att sticka ut? Varför ska kunderna välja just dig? Att starta eget företag ställer även höga krav på att undersöka dina konkurrenters marknadsföring för att själv bygga upp en egen marknadsstrategi.  Den som ska starta eget företag får inte glömma vikten av marknadsföring. Utan detta kan din planerade försäljning aldrig ta fart. Att starta eget företag är en sak, men dina kunder måste också få chansen att bli medvetna om din existens. 

Den som ska starta eget företag måste också ha koll på de lite tråkigare ansvarsområdena bakom kulisserna på verksamheten. Detta innefattar budget, lönsamhetskalkyler, bokföring, redovisning osv. Att starta eget företag är inte bara spännande. De flesta företagare tar dock in hjälp till denna typen av arbete, men i uppstartsfasen kanske ett sådant alternativ ej är möjligt. Många kan uppfatta denna del av företagsverksamhet som avskräckande från att starta eget företag. Då är det viktigt att planera innan en ska starta eget företag så att den skrämmande effekten avtar. 

Vi hoppas att denna lista kan ge insikt i några fokusområden en måste behärska för att starta eget företag och lyckas. Självklart finns det mycket annat en måste tänka på när det är dags att starta eget företag men detta är en bra grund. Vi hoppas ni har användning för den.

Du som redan har startat ett bolag kan söka om finansiering här.