Kreditz

Kreditz är en kontoinformationstjänst som vi använder oss av när vi behöver kompletterande uppgifter till din låneansökan. Tjänsten ger oss möjlighet att se ditt kontoudrag. Vi använder oss av Kreditz för att snabba på låneprocessen för dig som kund. Med den förbättrade informationen som tillhandahålls kan vi erbjuda bättre låneerbjudanden skräddarsydda för den sökandes specifika situation.

Varför använder vi Kreditz?

På OPR-Företagslån använder vi Kreditz kontoinformationstjänst för att bedöma ditt företags ekonomiska situation och betalningsförmåga. Tjänsten används främst som en komplettering för att kunna färdigställa din låneansökan. Genom att ge ditt samtycke till delning av din kontoinformation säkerställer du bland annat en snabbare och mer tillförlitlig handläggning av din låneansökan, samt ett mer rättvist låneerbjudande för dig.

Hur fungerar Kreditz?

Kreditz, med den sökandes samtycke, hämtar kontouppgifterna direkt från den sökandes bank och ger oss en överblick över den sökandes ekonomi. Kreditz samarbetar med Enable Banking Oy hämtar kontoinformation med hjälp av säkra och reglerade förbindelser byggda av bankerna i syfte att låta dig dela din information. Din kontoinformation överförs med andra ord endast från banken via Enable Banking Oy, men de lagrar inte denna information. Kreditz analyserar och aggregerar informationen till en översikt.

Mer information

Både Kreditz och Enable Banking Oy-företag är certifierade och licensierade AISP-leverantörer i enlighet med EU-direktivet PSD2, helt kompatibel med både finska, svenska och EU:s integritets- och dataskyddslagar, såsom GDPR. All data, såväl som samtycke för datadelning, hanteras genom din(a) bank(er) med hjälp av banksäkerhet och autentisering med säkra och reglerade anslutningar byggda av bankerna själva för att du ska kunna dela dina data.

Sammanfattningsvis ger tjänsten oss möjligheten att se en översiktlig bild om ditt företags ekonomi för att snabba på låneprocesser där kompletterande uppgifter kan krävas för att slutföra din låneansökan. Allt detta görs för att ge en rättvis bedömning av ditt företag och i vissa fall bevilja lån.

Har du fler funderingar kring tjänsten? Kontakta kundtjänst här.