Kreditz

Kreditz

Vad är Kreditz?

Kreditz är en kontoinformationstjänst som vi använder oss av när vi behöver kompletterande uppgifter till din låneansökan. Tjänsten ger oss möjlighet att se ditt kontoutdrag. Vi använder oss av Kreditz för att snabba på låneprocessen för dig som kund. Med den förbättrade informationen som tillhandahålls kan vi erbjuda bättre låneerbjudanden skräddarsydda för den sökandes specifika situation.

Varför använder vi Kreditz?

På OPR-Företagslån använder vi Kreditz kontoinformationstjänst för att bedöma företagets ekonomiska situation och betalningsförmåga. Tjänsten används främst som en komplettering för att kunna färdigställa din låneansökan. Genom att ge ditt samtycke till delning av din kontoinformation säkerställer du bland annat en snabbare och mer tillförlitlig handläggning av din låneansökan, samt ett mer rättvist låneerbjudande för dig.

Hur fungerar Kreditz?

Kreditz, med den sökandes samtycke, hämtar kontouppgifterna direkt från den sökandes bank och ger oss en överblick över företagets ekonomi. Kreditz samarbetar med Enable Banking Oy som hämtar kontoinformation med hjälp av säkra och reglerade förbindelser byggda av bankerna i syfte att låta dig dela din information. Din kontoinformation överförs med andra ord endast från banken via Enable Banking Oy, men de lagrar inte denna information.

Kreditz vs. årsredovisning

Kreditz fungerar som ett komplement till en årsredovisning. I vissa fall kan en inblick på företagets kassaflöde ge en större chans att få det önskade beloppet då realtidsdata hjälper oss att se hur företagets ekonomi ser ut i dagsläget. Om årsredovisningen visar på svagare siffror, kan Kreditz visa en helt annan bild av bolagets nuvarande ekonomiska situation.

Mer information om lån med Kreditz

Både Kreditz och Enable Banking Oy-företag är certifierade och licensierade AISP-leverantörer i enlighet med EU-direktivet PSD2, helt kompatibel med både finska, svenska och EU:s integritets- och dataskyddslagar, såsom GDPR. All data, såväl som samtycke för datadelning, hanteras genom din(a) bank(er) med hjälp av banksäkerhet och autentisering med säkra och reglerade anslutningar byggda av bankerna själva för att du ska kunna dela dina data.

Sammanfattningsvis ger tjänsten oss möjligheten att analysera och aggregera din företagsinformation till en översikt. Med hjälp av Kreditz, kan vi se företagets intäkter och utgifter från de senaste 12 månaderna, vilket ger oss en större inblick på företagets kassaflöde, som i sin tur leder till att vi kan göra en bättre bedömning på din låneansökan. Denna översiktliga bild om ditt företags ekonomi snabbar på låneprocesser där kompletterande uppgifter kan krävas för att slutföra din låneansökan. Allt detta görs för att ge en rättvis bedömning av ditt företag och i vissa fall bevilja lån.

Har du fler funderingar kring tjänsten? Kontakta kundtjänst här.