Starta eget

Starta eget företag – Vi hjälper dig på traven.

Det är allt fler som väljer att starta eget företag och efter att det krävda aktiekapitalet halverades, har det blivit ännu mer populärt. Svenska småföretagare är ryggraden av Sverige och är avgörande för att skapa tillväxt och sysselsättning. Trots detta står de ofta inför finansieringsutmaningar. Vi är här för att erbjuda en skräddarsydd lösning för småföretagare.

Småföretagare som äger restaurang.

Driva eget eget bolag – inte så lätt som man tror

Det är inte ett lätt steg att starta eget företag. Det kräver planering, struktur och eftertanke. Om du ska starta eget företag så vet du säkerligen något om det du ger dig in på, du har med alla sannolikhet redan planerat och strukturerat. Men att starta eget företag bygger även på känsla och engagemang för verksamheten, denna del är minst lika viktig. För att visa vår uppskattning och tacksamhet till alla nyföretagare kommer här lite tips på vad som kan vara bra att tänka på när en ska starta eget företag.

Starta eget – Tips att tänka på

Etablera en hållbar affärsplan

Det första du bör göra om du ska starta eget företag är att etablera en hållbar affärsplan. Din affärsplan samt affärsidé måste vara begriplig, inte bara för dig själv utan även för dem som du vill engagera i din verksamhet. Ett tips kring hur du ska lyckas med denna process är att besvara följande frågeställningar – Vad, hur och varför? Detta är för att ge dig själv struktur och även undersöka om affärsidén är rätt för dig. Att starta eget företag innebär en större påverkan på ditt privata liv – då jobbet blir en del av din vardag. Detta innebär att det kommer ställa större krav på hur du engagerar familj och vänner i din nya verksamhet. Då kan det vara bra att sälja in konceptet tidigt samt visa och kommunicera engagemang för din sak. På så sätt etablerar du en förståelse för din verksamhet och den tid du kommer behöva investera samt ett engagemang för din sak. Detta är några grunder till vad som kan vara värt att tänka på när du ska starta eget företag.

Man i butik.

Så här ansöker du om företagslån

Dator
 1. 1. Ansök om företagslån
  Gör en ansökan på hemsidan. Sedan handlägger våra kredithandläggare din ansökan.
 2. 2. Acceptera låneerbjudandet
  Om allt ser bra ut får du ett digitalt låneerbjudande av oss. Är du nöjd med villkoren så accepterar du.
 3. 3. Signera digitalt med BankID
  Du accepterar villkoren genom att signera digitalt med BankID.
 4. 4. Pengarna på kontot nästkommande bankdag
  Efter allt är signerat och klart kommer pengarna in nästkommande bankdag.
Starta eget

Starta eget – Tips att tänka på

Tajming

Även om du är fast besluten om att starta eget företag och du känner att du har både affärsplan samt affärsidé etablerad så kan tajmning fortfarande vara den viktigaste vågmästaren. Många utomordentliga affärsidéer har fallerat just på bristande tajmning. Att starta eget företag bygger till stor del på att analysera det rådande läget. Hur ser marknaden ut i dagsläget? Vilken tid på året bör du starta eget företag? Hur pass säsongsberoende är din verksamhet? Allt detta måste beräknas, vridas och vändas på för att sjösättningen av företaget ska bli så fördelaktig som möjligt. Ett tips kan vara att fråga någon inom samma bransch som varit verksam under en längre tid för att veta vad som påverkar branschen. Det är aldrig dåligt att låna kunskap av mer erfarna företagare innan du ska starta eget företag. 

Starta eget bolag – Tips att tänka på

Ekonomiplanering

Den som ska starta eget företag måste också ha koll på de lite tråkigare ansvarsområdena bakom kulisserna på verksamheten. Detta innefattar budget, lönsamhetskalkyler, bokföring, redovisning osv. Att starta eget företag är inte bara spännande. De flesta företagare tar dock in hjälp till denna typen av arbete, men i uppstartsfasen kanske ett sådant alternativ ej är möjligt. Många kan uppfatta denna del av företagsverksamhet som avskräckande från att starta eget företag. Då är det viktigt att planera innan en ska starta eget företag så att den skrämmande effekten avtar. 

Två människor som har startat eget företag